رئیس کل دادگستری گلستان از حدنگاری و صدور سند ۹ هزار و ۴۷۷ هکتار از مساحت نخستین پارک ملی ایران به نام سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد.

به گزارش میزان، پارک ملی گلستان نخستین پارک ملی ایران است که در فهرست میراث جهانی یونسکو به عنوان یکی از ۵۰ ذخیره‌گاه زیست‌محیطی کره زمین به ثبت رسیده‌است این پارک همچنین پانزدهمین اثر ملی است که توسط سازمان میراث فرهنگی از سال ۱۳۸۷ در فهرست میراث طبیعی ایران قرار گرفت و یک‌هشتم گونه‌های گیاهی، یک‌سوم گونه‌های پرندگان و بیش از ۵۰ درصد از گونه‌های پستانداران کشور در این پارک زندگی می‌کنند.