نتایج جستجو :

  • وضعیت قرمز است؛ سفر نروید و سفرنامه بخوانید

    |
  • شواهدی از مسمومیت با سرب در نئاندرتال‌ها وجود دارد

    سرانجامِ انسان نئاندرتال و پیدایش انسان هوشمند در جهان یکی از کلیدی‌ترین بحث‌ها در میان باستان‌شناسان جهان است. براین اساس دیدگاه‌های گوناگونی در این باره گفته شده است. درحقیقت نئاندرتال‌ها بیش از ۲۰۰ هزار سال پیش در اروپا و آسیا ساکن بودند و حدود 40 هزار سال قبل به‌طور اسرارآمیزی ناپدید شدند. این «انسان‌های اولیه» به عنوان آخرین حلقه زنجیره اجداد انسانی با انقراض خود رازهای زیادی را باقی گذاشتند که دانشمندان و محققان را به تلاش واداشتند تا از اسرار مربوط به انقراض و نابودی آنها پرده‌برداری نمایند. بر‌این‌اساس محققان با بررسی دو دندان مربوط به کودکان نئاندرتال که ۲۵۰۰۰۰ سال پیش در فرانسه کنونی می‌زیستند، به این نتیجه رسیدند که یکی از مهم‌ترین دلایل انقراض نئاندرتال‌ها مسمومیت با فلز سرب بوده است بطوریکه این فلز با تخریب بافت مغز و دستگاه عصبی باعث نابودی نزدیکترین خویشاوندان انسان‌های امروزی شده است.

    |