سخنگوی فرماندهی انتظامی کل کشور از رصد فضای مجازی برای برخورد با فروش داروهای غیرمجاز، جعلی و ... خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار مهدی حاجیان اظهارکرد: دارو ازجمله مواردی است که فروش آن حتماً باید با تشخیص و نسخه پزشک انجام شود و فروشنده آن نیز مشخص باشد ازاین‌رو خریدوفروش دارو در فضای مجازی ممنوع است.