رئیس پلیس راهور کشور گفت: به‌جای اینکه دنبال فرافکنی باشید دنبال اصلاح امور باشید، قیمت خودروی خارجی را از مردم دریافت می‌کنید اما خودرو ناایمن و ارابه مرگ به دست آن‌ها می‌دهید.

به گزارش ایلنا، سردار کمال هادیانفر در واکنش به سخنان برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه چرا پلیس خودروهای ناایمن را شماره‌گذاری می‌کند، گفت: ما از این افراد انتظار داریم قبل از اینکه بخواهند صحبت کنند، از قوانین مطلع باشند، پلیس موظف است که اگر خودرویی تأییدیه‌های اصلی را داشته باشد آن را شماره‌گذاری کند‌، فرد متخلف کسی دیگر است نه پلیس.