گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد، ۶۵ درصد پزشکان به سلامت اقتصادی جامعه پایبند نیستند.به گزارش فارس، این در حالی است که مالیات پزشکان آمریکایی سه برابر صادرات نفت ایران برآورد می‌شود.