معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران گفت: میزان مرگ‌ها به زیر ۱۰۰ آمده است و مرگ‌های کرونایی تهران چند روز است که دورقمی شده است. به گزارش ایسنا، دکتر نادر توکلی درباره وضعیت کرونا در استان تهران، بیان کرد: در حال حاضر وضعیت تهران خوب است و روند بیماری در تهران رو به کاهش است. میزان مراجعات سرپایی هم نسبت به زمان پیک ۵۵ درصد کاهش‌یافته است