فرمانده انتظامی تهران بزرگ درخصوص اظهارات برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره گشت ارشاد گفت: نمی‌توان با شئونات اسلامی و اخلاقی جامعه بازی کرد. این مسائل نباید برای جمع‌کردن رأی مورداستفاده قرار گیرد. به گزارش ایسنا، حسین رحیمی بیان کرد: نامزدهای محترم با شئونات جامعه به‌عنوان یک ابزار برخورد نکنند. این رفتار زشتی است و درست نیست.