استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: هیچ‌کدام از واکسن‌های موجود وارداتی و داخلی حاوی آهن نیستند و فقط برخی مقدار کمی آلومینیوم‌دارند که اثری در جذب فلز ندارد. به گزارش میزان، کامران باقری لنکرانی بیان کرد: جذب فلزات توسط برخی از انسان‌ها از قبل گزارش‌شده بود، و بررسی‌های دقیق فیزیکی نشان داد این موضوع ربطی به مغناطیس بدن ندارد و بیشتر به چسبناک بودن پوست این افراد مربوط می‌شود به‌نحوی‌که پاشیدن پودر تالک این اثر را از بین می‌برد.  او اضافه کرد: هیچ‌کدام از واکسن‌های موجود ازجمله چهار واکسنی که به ایران واردشده است یا واکسن‌های داخلی در دست مطالعه حاوی آهن نیستند و فقط برخی مقدار کمی آلومینیوم‌دارند که اثری در جذب فلز ندارد.