معاون عمرانی حرم امامزاده صالح (ع) به ضرب گلوله فردی ناشناس به قتل رسید. صبح دیروز معاون عمرانی حرم امامزاده صالح (ع)  در مقابل منزل مسکونی‌اش در خیابان شریعتی هدف گلوله افراد ناشناس قرارگرفته و به قتل رسید. رسیدگی به پرونده با دستور قضایی به پلیس آگاهی تهران بزرگ واگذارشده و کارآگاهان این پلیس در حال بررسی ابعاد ماجرا و اقدام برای شناسایی و دستگیری ضارب یا ضاربان هستند. تاکنون از انگیزه و دلیل این اقدام نیز چیزی مشخص نشده است.