مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان از پیگیری و تصویب درج نشان «اهدای عضو» بر روی «کارت‌های ملی» خبر داد. کتایون نجفی‌زاده به ایسنا گفت: متاسفانه در ایران حدود ۱۰ درصد بزرگسالانمان کارت اهدای عضو دارند، در حالیست که این آمار در آمریکا به ۵۶ درصد رسید و در انگلیس بیش از یک‌سوم بزرگسالان کارت اهدای عضو دارند. زیرا در کشورهای غربی بر روی گواهی‌نامه درج می‌شود که فرد تمایل به اهدای عضو دارد. وی افزود: در ایران هشت سال است که پیگیری این موضوع هستیم و خوشبختانه چند روز قبل در هیات دولت به این صورت تصویب شد که تمایل به اهدای عضو نه‌تنها کارت گواهینامه، بلکه در اطلاعات کارت ملی نیز ثبت شود که فرد تمایل به اهدای عضو دارد. قرار است طی روزهای آینده این مصوبه ابلاغ شود و بعد باید برای اجرای آن را پیگیری کنیم.