اولین اسپری ضدکرونای ایرانی با حضور «علی‌اکبر ولایتی» رئیس بیمارستان مسیح دانشوری امروز در محل این بیمارستان رونمایی شد. علیرضا زالی رئیس ستاد ملی مقابله با کرونای تهران گفت: عملکرد اسپری ضد کرونا که امروز به مرحله رونمایی رسید به گونه‌ای است که پس از آغشته شدن بر روی سطح ماسک یا لباس، ویروس کرونا به صورت اختصاصی شناسائی شده و غیر فعال می‌شود. مخترع اسپری ضد کرونا نیز در این مراسم گفت: شواهد نشان می‌دهد بخش عظیمی از انتقال ویروس کرونا از طریق ذرات هوا صورت می‌گیرد که این محصول قابلیت شناسایی ویروس کرونا به صورت اختصاصی را داشته و فورا ویروس را غیر فعال می‌کند. برخی از کاربران شبکه‌های مجازی این اختراع را هم ردیف اختراعاتی چون دستگاه ویروس یاب مستعان 110 قرار داده و آن را بی‌ثمر خواندند.