حسین‌ وطن‌پور، ‌نماینده وزیر بهداشت و مدیر اجرایی پروژه واکسن داخلی کرونا در ایران گفت :برآورد می‌شود واکسیناسیون عمومی کرونا با تولیدات ایرانی از خرداد ۱۴۰۰ آغاز شود.