عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران توضیحاتی را درباره واردات واکسن توسط بخش خصوصی ارائه کرد. به گزارش ایسنا، ناصر ریاحی اظهار کرد: به نظر می‌رسد واکسن وارداتی بخش خصوصی عددی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان قیمت خواهد داشت و با توجه به شرایطی که تشریح شد، به نظر می‌رسد بهترین گزینه برای کارفرما تأمین هزینه این واکسن و تزریق آن به نیروی کار است تا هم بخش مهمی از جامعه واکسینه شوند و هم‌فشار مالی بر کارگران وارد نشود. همچنین روز گذشته مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد که بخش خصوصی موفق شده قرارداد واردات ۶ میلیون دوز واکسن را نهایی کند. دولت چند هفته قبل به این بخش مجوز داده بود تا در صورت امکان از تمام‌مسیرهای ممکن به کشور واکسن وارد کند.