عضو شورای شهر تهران گفت: با توجه به حساسیت جامعه از شهردار تهران انتظار می‌رود، نسبت به دستگیری شهرداران منطقه ۸ و ۲ شفاف‌سازی کند. به گزارش ایلنا، محمدجواد حق‌شناس بیان کرد: متأسفانه ابعاد ماجرا برای شهروندان و پیگیری‌کنندگان مسائل شهر هنوز روشن نیست. با توجه به حساسیت جامعه و شهروندان از شهردار تهران که تنها در یک توییت نسبت به این اتفاق اظهارنظر کرده‌اند و شخص رئیس شورای شهر انتظار می‌رود این اطلاعات تا جایی که به نحوه رسیدگی‌ها آسیبی نمی‌زند در اختیار رسانه‌ها و شهروندان قرار گیرد. حق‌شناس ادامه داد: از سوی دیگر انتظار می‌رود قوه قضاییه و ریاست آن به این مهم نیز توجه کنند و افکار عمومی را در جریان روند رسیدگی‌ها قرار دهند.