مدیرکل بهزیستی استان فارس با بیان اینکه پرداخت پول به کودکان کار و خیابان، کمک به این افراد نیست، تاکید کرد که باید کمک به این گروه از کودکان، با همراهی مردم، در مسیر توانمندسازی آنان هدایت و ساماندهی شود. به گزارش ایسنا،‌ سیدمحمدصادق کشفی‌نژاد، در دومین جلسه استانی ساماندهی کودکان کار و خیابانی، به حمایت سازمان بهزیستی و حضور کادر تخصصی تعلیم دیده برای جلب کودکان کار و خیابانی و قرار دادن آنها در مسیر مشاوره و توانمندسازی اشاره و اضافه کرد: مردم باید با ما همکاری کرده و کمک‌هایشان را در مسیر توانمندسازی این کودکان، هزینه کنند.

درآمدهای بالای کودکان خیابانی در شیراز

کشفی‌نژاد در این نشست و با اشاره به دیدار میدانی و مصاحبه شخصی با کودکان خیابانی در شیراز گفت: برخی از این کودکان درآمدهایی از 100 هزار تومان برای چند ساعت تا 750 هزار تومان برای یک روز، داشته‌اند. مدیرکل بهزیستی فارس خاطرنشان کرد: این کودکان با خروج از خانه، در معرض مسائل بسیار زیادی که خارج از کنترل است، مثل باندهای بزهکار، بیماری‌های مختلف و آسیب‌های جسمی و روحی جدی، قرار می‌گیرند. کشفی‌نژاد تصریح کرد: وقتی هر کودک خیابانی به راحتی یک اسکناس 10 هزار تومانی را از مردم دریافت می‌کند در آینده با مبالغ کمتر  قانع نمی‌شود و به یک درآمد بدون حساب و کتاب عادت می‌کند. مدیرکل بهزیستی استان فارس همچنین در بیان اصلی‌ترین چالش در بحث کودکان خیابانی، گفت: ما باید رفتار خودمان را کنترل کرده و با کمی فکر پیرامون عواقب کارمان، از کمک‌های مستقیم خصوصا کمک نقدی به کودکان کار و خیابانی پرهیز کنیم.