مدیر کل روابط عمومی نیروگاه شهدای پاکدشت تهران گفت: خبری مبنی بر مازوت‌سوزی نیروگاه شهدای پاکدشت منتشر شد که به طور کلی این خبر را تکذیب می‌کنیم و اصلا این موضوع صحت ندارد. به گفته مجید رحمتی، این نیروگاه در حال حاضر نمی‌تواند از سوخت مازوت استفاده کند و از گاز یا گازوئیل برای تولید برق استفاده می‌کند، بنابراین سوخت مصرفی نیروگاه بخشی گاز و بخشی گازوییل است. رحمتی گفت: در حال حاضر زیر ۱۰درصد از گازوئیل در این نیروگاه استفاده می‌شود و ۹۰ درصد از گاز استفاده می‌شود.