نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: طبق آماری که در اختیارداریم میزان واردات انسولین در 6 ماهه امسال نسبت به 6 ماهه سال گذشته نه‌تنها کاهشی نبوده بلکه افزایشی بوده و 1.3 برابر بیشتر از سال 98 بوده است اما  توزیع نامناسب و سوءاستفاده برخی افراد سودجو و مافیای دارو که دست به احتکار زده‌اند و نیز قاچاق داروبه عراق و جو روانی مترتب بر آن ؛ موجب کمبود این داروی  حیاتی در داروخانه‌ها شد.