معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، خواستار درج نام «مادر» در کنار نام «پدر» روی کارت‌های ملی شد. به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در صفحه‌ توئیتر خود نوشت: «طی مکاتبه‌ای حدود دو هفته قبل از وزیر کشور درخواست کردم همان‌طور که در شناسنامه نام مادر کنار نام پدر آمده، در کارت ملی هم از این به بعد نام مادر درج شود تا هر ایرانی به نام پدر و مادر، هر دو، شناخته شود.»