رئیس‌کل دادگستری گلستان از صدور کیفرخواست متهمان پرونده سیل اسفند 97 گلستان خبر داد. به گزارش مهر، هادی هاشمیان، بیان کرد: پرونده مربوط به سیل گلستان ۱۱ متهم داشت که پس از دریافت نظرات کارشناسی و گزارش ۳۵۰ صفحه‌ای سازمان بازرسی با بیش از دو هزار صفحه مستندات، برای مدیرعامل وقت آب منطقه‌ای استان گلستان و یکی از معاونان فعلی این اداره به اتهام اجرا نکردن تکالیف قانونی، اهمال و تضییع اموال دولتی و عمومی ناشی از اهمال موضوع ماده ۵۹۸ کیفرخواست صادر شد.  او بابیان اینکه پرونده برای رسیدگی و صدور رأی به دادگاه کیفری ۲ گرگان فرستاده شد، درباره علت طولانی شدن زمان صدور کیفرخواست گفت: تعلل در پاسخ هیئت گزارش ملی سیلاب درباره بخش دوم گزارش که در باب قصور ارگان‌های مختلف بود علت طولانی شدن زمان رسیدگی و صدور کیفرخواست این پرونده شد.