قاسم دستخال، رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران گفت: سارقی که خودرو ۲۰۶ را با نوزاد ۲ ماهه سرقت کرده بود، بازداشت شد. شاکی در حالیکه نوزاد دو ماهه‌اش داخل خودرو بوده، خودرو را به صورت روشن رها و برای خرید کردن اقدام کرده بود. شاکی با توجه به قرار داشتن تلفن‌ همراهش داخل خودرو، با سارق تماس گرفت که سارق مجاب شد خودرو را رها کند.