به گفته مدیر کل بهزیستی شهرستان تهران، بیشترین تجمع کودکان کار در مناطق ۱، ۲، ۳، ۵ و ۱۲ بود که در حال حاضر پروژه جمع‌آوری آغاز شده است. سعید آرام گفت: از اسفند ماه سال گذشته مقرر شده بود طرح ساماندهی کودکان کار خیابانی را به اجرا در آورده و این کودکان را از خیابان‌ها جمع آوری کنیم که با شیوع ویروس کرونا، اجرای طرح متوقف شد. وی افزود: در این مدت تلاش شد با توزیع ماسک و اقلام بهداشتی بین این کودکان، از بیماری آن‌ها جلوگیری کنیم.