رئیس جمعیت حمایت از بیماران سوختگی کشور با اشاره به مرگ سالانه سه هزار نفر براثر سوختگی گفت: همچنین سالانه حدود ۲۰۰ هزار نفر براثر سوختگی به درمانگاه‌های کشور مراجعه می‌کنند. به گزارش ایرنا، محمدجواد فاطمی افزود: هزینه‌های درمانی ناشی از سوختگی کمرشکن است، بطوریکه سالانه ۱۷ هزار میلیارد تومان به بودجه کشور تحمیل می‌شود. وی ادامه داد: افراد زیادی در کشور براثر سوختگی‌های ناشی از وسایل برقی الکتریکی و غیره دچار آسیب شدید می‌شوند که چندین عمل جراحی نیز آن‌ها را به حالت اولیه برنمی‌گرداند.