معاون شهرسازی شهرداری تهران در مورد وضعیت خیابان ولیعصر و لزوم بازنگری در طرح تفصیلی این خیابان با توجه به تلاش برای ثبت جهانی آن گفت: شهرداری تهران موضوع ایجاد خیابان کامل را در دستور کار خود قرار داده است. عبدالرضا گلپایگانی با بیان اینکه خیابان کامل به خیابانی گفته می شود که برای همه اقشار جامعه اعم از پیاده، سواره و استفاده کنندگان از حمل ونقل عمومی بهسازی شده به گونه‌ای که همه بتوانند ترددی ایمن و آسان داشته باشند و علاوه بر گذراندن اوقات فراغت به فضاهای کار و تجاری نیز دسترسی داشته باشند، گفت: در این راستا شورای راهبردی به ریاست شهردار تهران و نمایندگان شهرسازی، زیباسازی، فضای سبز، فنی عمرانی، اجتماعی، حمل و نقل و ترافیک و نمایندگان شورای شهر تشکیل شده است تا وضعیت بهسازی و ساماندهی خیابان ولیعصر را راهبری کنند. خیابان ولیعصر با 18 کیلومتر طول و اختلاف ارتفاع 500 متری از میدان راه آهن تا تجریش، ویژگی‌های لازم برای تبدیل شدن به خیابان کامل را دارد و برهمین اساس به دنبال انطباق چارچوب های خیابان کامل در محور ولیعصر هستیم.