شهردار تهران گفت: رشد سکونت در حاشیه‌های شهر تهران ۱۸ درصد شده است. به گزارش ایلنا، پیروز حناچی، در یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری افزود: اگر هدف ما افزایش قیمت مسکن در شهر باشد، شهرها به حاشیه هدایت می‌شوند. وی با اشاره به اینکه رشد سکونتگاهی در تهران دو درصد است، در حالی که در حاشیه‌های شهر ۱۸ درصد شده است؛‌ تصریح کرد: اکنون دو لایحه در مجلس مطرح است که امیدواریم بتواند نقطه عطفی را برای شهر رقم بزند.