در راستای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک بانک ایران زمین و به منظور ارتقای امنیت حساب کاربران، فعال سازی برنامه رمزسازدر اینترنت بانک راه‌اندازی شد.

براساس گزارش حوزه بانکداری مجازی بانک ایران زمین، مشتریان از این پس می‌توانند در سامانه اینترنت بانک نسبت به فعالسازی رمز پویا (یکبار مصرف) اقدام کنند. 

مزایای سرویس رمز اول و دوم یکبار مصرف: 

۱ . جلوگیری از افشای رمز اول و دوم کارت و سوء‌استفاده‌های احتمالی 

۲ . افزایش امنیت در تراکنش‌های مالی و غیر مالی 

۳ . عدم نیاز به اینترنت در زمان تولید رمز