جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: روزی تحریم کردند تا به ما سلاح ندهند، اما امروز از کشور واردکننده به صادرکننده سلاح تبدیل شدیم، یک قدرت دنیا به ما می‌گوید این توان را در جنگ با قدرت متقابل به او بدهیم و یک قدرت دنیا التماس می‌کند که این توان را به او ندهیم. به گزارش ایسنا، قاسم قریشی اظهار کرد: قبل از انقلاب قادر به ساخت پیش‌پاافتاده‌ترین موشک نبودیم، اما امروز در نیروی زمینی، دریایی و هوایی انواع موشک و ماهواره و پهپاد را می‌سازیم و جزو کشور‌های برتر جهان هستیم.