وزیر نفت دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت دخالت اسرائیل در انفجار خط لوله گاز ایران را تایید کرد.  جواد اوجی، گفت: انفجار خطوط لوله گاز کشور توطئه اسرائیلی بود. در این حادثه یک کار بی‌نظیر انجام شد و آن اینکه، توطئه دشمن خنثی شد.