جبهه «صبح ایران» با حضور «سعید محمد» و ««علی اکبر رائفی‌پور» در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران اعلام موجودیت کرد. به گزارش ایرنا، محمد و رائفی‌پور طی نشستی به تشریح دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نقش احزاب و تشکل‌ها در انتخابات ۱۱ اسفند ماه و عملکرد مجلس یازدهم پرداختند.