عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره رد صلاحیت علوی گفت: آیا شدیدتر از این می‌شود به نظام ضربه زد؟ آیا این رفتار به دنیا اعلام نمی‌کند که هیچ ضابطه‌ای در امور نیست یا خدای نکرده همگی فاسد هستند؟  مجید انصاری، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، افزود: از دید من رد صلاحیت آقای علوی واقعاً وهن نظام است. همچنان‌که رد صلاحیت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در آن زمان، وهن انقلاب، ایران، نظام و روحانیت بود.

واقعاً نمی‌دانم ضربه به نظام زدن از چه راه دیگری می‌شود؟

وی ادامه داد: سید محمود علوی وزیر اطلاعات این مملکت بوده که شرطش اجتهاد بوده و معلوم است که به لحاظ عدالت و محرمانگی در سطحی قرار دارد که دستگاه محرمانه نظام را به او سپرده بودند و او قرار بوده راجع به صلاحیت دیگران در دستگاهش که یکی از مراجع چهارگانه بوده، اظهارنظر کند، از طرفی او همین الان هم عضو خبرگان رهبری است که نسبت به صلاحیت رهبر آینده باید نظر بدهد و از طرفی هم‌اکنون هم وظیفه علوی نظارت برد نهاد رهبری است. آن وقت چنین فردی را ردّ صلاحیت می‌کنند، بنده واقعاً نمی‌دانم ضربه به نظام زدن از چه راه دیگری می‌شود؟

نقد رهبری به معنی ضدیت با رهبری نیست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه انتقاد به رد صلاحیت‌ها، تصریح کرد: در گذشته شاهد این امر بودیم که افرادی صرفاً بر اساس یک سخنرانی یا نقد به یک نهاد مانند نهاد قوه قضاییه یا حتی نقدی به یک تصمیم یا احیاناً نقدی بر رهبری داشتند و آن را محترمانه در قالب نامه به ایشان نوشته شده بودند، ردصلاحیت شدند. این در حالی است که نقد رهبری به معنای ضدیت با رهبری نیست کما اینکه هم حضرت امام (ره) می‌فرمود که نقد بلکه تخطئه از مواهب الهی است و باید از آن استقبال کرد و خود مقام معظم رهبری هم چندین بار فرموده‌اند اگر کسی به من هم انتقاد داشته باشد معنایش ضدیت با ولایت نیست.