احمد زیدآبادی به سخنان اخیر رئیس بنیاد ایران‌شناسی واکنش نشان داد و نوشت: «فردی تحت عنوان «رئیس بنیاد ایران‌شناسی» حرف‌هایی به نام اسلام زده که یادآور افکار و رفتار داعشی‌هاست. با این طرز فکر، وی اصولاً چه باوری به «ایران» دارد که به عنوان رئیس بنیاد ایران‌شناسی منصوب شده است؟ متأسفانه این بنیاد که عرض و طولی به هم زده و بودجه هنگفتی از منابع عمومی به خود اختصاص داده است، با توجه به نوع نگاه مدیرش، به جای آنکه در خدمت ایران باشد، بیشتر مستعد آن است که محصولات اعتقادی ضدایرانی تولید کند!»