پنجشنبه‌شب افراد ناشناس با اسپری‌های رنگی شعار‌هایی را علیه انگلیس بر در و سنگفرش ورودی سفارت این کشور در تهران نوشتند که واکنش سفیر این کشور در ایران را به دنبال داشت. سایمون شرکلیف با انتشار تصویری از سفارت انگلیس در تهران که شعار مرگ بر انگلیس با رنگ سفید روی یک در بزرگ خودنمایی می‌کند و روی زمین مقابل آن، پرچم اسرائیل به تصویر کشیده شده است؛ با کنایه نوشت: «چه جالب! ظاهرا بعضی‌ها آنقدر خودجوش بودند که فراموش کردند هماهنگ کنند از کدام پرچم استفاده شود... شاید حواسشان به اتفاقات جاهای دیگر تهران پرت شده بود...»