رئیس دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه این روزها، با پدیده ممنوع‌الورودی مواجهیم گفت: از برخی فرزندانمان خواستیم که مدتی به دانشگاه نیایند. وقتی با خانواده‌های این دانشجویان سخن می‌گوییم، آن‌ها می‌گویند که رفتار فرزندشان در خانه عالی است. والدین دانشجویان باید در نظر داشته باشند که دو فضای دیگر، بجز خانواده وجود دارد که دانشگاه و فضای مجازی است.

به گزارش ایسنا، رسول جلیلی در جشن ورودی‌های دانشجویان مقطع کارشناسی ۱۴۰۱ دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: سخت‌ترین روز اتفاقاتی در ۴۵ روز گذشته درون جامعه و دانشگاه شریف رخ داد، مصادف با دومین روز حضور نودانشجویان در دانشگاه بود. این اتفاقات کسانی که دانشگاه حضور داشتند و دانشجویانی که در دانشگاه حضور نداشتند، را مکدر خاطر کرد. این ماجرا، موجب نگرانی جامعه شریف و فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف نیز شد و ما از این اتفاقات متاسف هستیم.

وی گفت: این اتفاقات موجب ورود خساراتی به دانشگاه شد. عمده‌ترین خسارتی که به دانشگاه شریف وارد شد، خسارت آموزشی و تاثیر بر فضای آموزشی نیم‌سال اول تحصیلی بود.

وی افزود: من، پدر دوم بچه‌ها هستم. ممکن است که برخی از بچه‌ها بگویند پدربزرگ، مادربزرگ، پدر و مادر داریم، اما من از شما می‌خواهم یک نقش هم برای «جلیلی» وجود داشته باشد. اگر ضعف دارم، به من تذکر دهید و بنده را همراهی کنید تا پروژه سخت پرورش و تربیت را در دانشگاه انجام دهیم.