مرحله نهایی رزمایش جنگ الکترونیک «سپر آسمان ولایت ۱۴۰۱» با حضور یگان‌های راهبردی جنگ الکترونیک ارتش جمهوری اسلامی ایران، امروز پنجشنبه در منطقه عمومی اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، در رزمایش سپر آسمان ولایت ۱۴۰۱ یگان های واکنش سریع و سامانه‌های جنگال ارتش در منطقه عمومی اصفهان با اجرای راهکنشه‌ای آفندی و پدافندی در حوزه جنگ الکترونیک، آخرین دستاوردها و توانمندی‌های رزمی خود در این حوزه راهبردی را به‌ کار خواهند گرفت.