عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: راه‌اندازی دفتر نیرو‌های مسلح در دانشگاه‌ها برای تعامل بیشتر بین دانشگاه و نیرو‌های مسلح در زمینه‌های علمی است.

به گزارش ایلنا، مهرداد ویس کرمی در خصوص راه‌اندازی دفتر نیرو‌های مسلح در دانشگاه‌ها گفت: هدف چنین طرحی افزایش تعاملات بین دانشگاه و نیرو‌های مسلح است. برخی از طرح‌های پژوهشی نیرو‌های مسلح از طریق دانشگاه‌ها انجام می‌شود به طور مثال در ساخت پهپادها، مسلما با نخبگان دانشگاهی کار انجام می‌شود. در این طرح نیز برای تقویت کار‌های پژوهشی و بهتر شدن آن این ارتباط برقرار می‌شود تا راحت‌تر و بهتر این رابطه ایجاد شود و از ظرفیت نخبگان برای ارتباط بهتر بین نیرو‌های مسلح و دانشگاه‌ها استفاده شود و بیشتر چنین ارتباطی جنبه‌های علمی دارد.

وی درباره قانون مصوب ۳۰ مردادماه ۱۳۷۹ مبنی بر «ممنوعیت ورود نیرو‌های مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش» گفت: این قانون حاکم است و مربوط به ورود نیرو‌های نظامی به دانشگاه‌ها است که کماکان ممنوع است و نیرو‌های نظامی وارد دانشگاه نمی‌شوند.

ویس کرمی ادامه داد: نیرو‌های مسلح که از هر مجرایی می‌تواند، اطلاعات خودش را کسب کند، پس دفتر نیرو‌های مسلح در دانشگاه‌ها برای این نیست که مثلا کار جدیدی انجام بدهند و قانون «ممنوعیت ورود نیرو‌های مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش» هیچ ربطی به راه‌اندازی دفتر نیرو‌های مسلح در دانشگاه ندارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: نیرو‌های مسلح جزئی از این کشور هستند و چون جزوی از کشور هستند، طبیعتا با همه بخش‌های کشور تعاملاتی دارند. به عنوان نمونه ارتش در جا‌های مختلف پادگان‌هایی دارد و طبق قانون مجلس، این پادگان‌ها را بیرون شهر‌ها می‌برد و بعد از خروج پادگان‌ها از شهر، برای این زمین‌های شهری باید تعاملی کنند و تغییر کاربری داده و به شهر واگذار شود و این موضوعات همه موضوعاتی حقوقی است.