علیرضا عباسی، نماینده کرج در مجلس گفت: نباید به جوانان گفت در نظام مشکلی وجود ندارد، معیشت، اقتصاد و فرهنگ دچار اشکال است، اما باید دید از کجا به کجا رسیده‌ایم. جهاد تبیین مد نظر رهبر معظم انقلاب باید برای جوانان تشریح شود، البته وضع موجود مطلوب نیست و باید تلاش کرد. وی افزود: بزرگنمایی ایرادات جوانان را دچار تناقض و ترغیب به براندازی می‌کند، در حالیکه فقر مطلق ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. عباسی اضافه کرد: بر اساس شاخص گرسنگی، اسپانیا و انگلیس از نظر فقر وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند.