معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه اجرای طرح حذف ارز ترجیحی اولین حلقه از اصلاحات اقتصادی کشور است، گفت: اجرای طرح حذف ارز ترجیحی از اهداف اصلی دولت برای حذف فقر در کشور است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمد مخبر در مراسم اهدای بیست و یک هزارمین سری جهیزیه به زوج های جوان همچنین تاکید کرد که دولت درصدد است با خلق ثروت و اشتغالزایی مشکلات زندگی طبقات آسیب‌پذیر جامعه را در اسرع وقت حل کند.