نماینده پیشین مجلس عنوان کرد: بزرگترین اشتباه محسن رضایی ورود به دولت بود، نه تنها او بلکه نزدیک ۱۱ نفر ژنرال سیاسی و نظامی در دولت وجود دارد که عادت به کار کارشناسی ندارند، چون سابقه آن را نداشته‌اند.

جهانبخش محبی‌نیا در گفت‌وگو با ایلنا، گفت: آنها به دستور دادن عادت دارند. بقیه هم نیروهایی هستند که بالاتر از یک مدیرکل نیستند، اما به جایگاه وزارت ارتقا پیدا کرده‌اند. این ناهماهنگی بزرگترین لطمه را به کار کارشناسی وارد می‌کند. تصمیم در رابطه با توزیع کالاها و ثبات اقتصادی خارج از توان آقای رضایی، خاندوزی یا مخبر است. من خاضعانه از رئیس‌جمهور خواهش می‌کنم از نیروهایی مانند فرهاد رهبر، رنانی، طیب‌نیا و حتی از آقای فرشاد مومنی استفاده کند.

او افزود: بخشی از تصمیمات را به نیروهایی بسپارند که آن‌ها نسبت به بازتاب تصمیمات در حوزه اقتصاد آگاهی دارند و مشرف هستند. قطعا هیئت دولت نیاز به بازسازی و ترمیم جدی دارد. در حوزه اقتصاد، فرهنگ و آموزش و پرورش و حتی در حوزه معاون اول نیز نیاز به بازسازی ملموس است

محبی نیا گفت: بخش اعظم مشکلات ما در این مملکت به اینکه سیاست زایمان طبیعی نداریم، برمی‌گردد. به هر دلیلی، ما سطح تحلیل سیاسی را به نهادهای بزرگتر از نهادهای سیاسی ربط دهیم، حاصل کار به شکل وحشتناکی قابل نقد می‌شود. اگر توجه کنید، جدای از رقیبان دولت فعلی که در داخل، اصلاح‌طلبان و برخی نیروهای مستقل هستند، بخشی از نیروهای اصولگرا هم منتقدان این دولت هستند که یک مسئله بدیهی است. او ادامه داد: راهکار حل مشکلات آن است که ما جویبارهایی را بازکنیم تا به اقتصاد بین‌الملل متصل شویم. مسئله قاچاق مهم است که این ایراد بزرگی بوده و به ارزش پول ملی ما برمی‌گردد. باید تا حدی  مزاحمت‌های خارج از مرز را کم کنیم و مسئله آخر این است که با مردم صادق باشیم. برخی آقایان یک روز حمله روسیه به اوکراین و اشغال آن را منطقی تحلیل و از آن دفاع می‌کردند، اما امروز آن را ام‌المشکلات اقتصادی مطرح می‌کنند. این عدم صداقت است که باعث می‌شود تبیین‌های کارشناسان در بین ملت چرب نباشد.

این نماینده سابق افزود: عدم صداقت مانع اقناع ملی می‌شود و متاسفانه بخش اعظمی از اقناع ملت در اتفاقات تلخ و شیرین جامعه از منابعی است که به اقتدار ایران لطمه می‌زند. یعنی از منابعی تغذیه می‌کنند که آن‌ها به نظام جمهوری اسلامی اعتقاد ندارند.