وکیل مدافع رضا اسلامی -استاد دانشگاه بهشتی که به اتهام «همکاری با دولت متخاصم امریکا» به تحمل پنج سال حبس محکوم شده بود- از موافقت با درخواست آزادی مشروط موکلش خبر داد.

رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: همانطور که می دانید کیفرخواست علیه موکلم به اتهام همکاری با دولت متخاصم امریکا صادر و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران او را به تحمل ۷ سال حبس محکوم کرد. پس از اعتراض و تجدیدنظرخواهی پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد و محکومیتش از ۷ سال به ۵ سال کاهش یافت.وی افزود: پس از تحمل یک سوم مجازات قانونی، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با درخواست اعطای آزادی مشروط موکلم موافقت کرد.