معاون اسبق اداره کل سیاسی سپاه با بیان اینکه نباید اجازه دهیم دشمنان با اتهام زدن و شایعه سازی سپاه را در ذهن مردم بدبین کنند، گفت: سپاه نه تنها مورد محبت ملت ایران بلکه مورد محبت مردم منطقه قرار دارد.به گزارش فارس، محمود معلمی، گفت: امام(ره) فرمودند اگر سپاه نبود، کشور نبود و یا رهبر معظم انقلاب فرمودند که حفاظت از دستاوردهای انقلاب محدود به مسائل نظامی نیست.وی با اشاره به دستاوردهای سپاه در عرصه هوافضا، خاطرنشان کرد: تمام این موضوعات عوامل بازدارنده در برابر دشمن است و اگر امروز چنین پیشرفت‌هایی نداشتیم، مشخص نبود دشمن چند بار به ما حمله کرده بود.