جامعه‌شناس و استاد دانشگاه معتقد است، اصلاح‌طلبان باید در شیوه عملکرد خود بازبینی کنند و برای حلب مردم به عرصه فرهنگ و هنر بازگردند. وی در گفت‌وگو با خبرآنلاین با توصیه به اصلاح‌طلبان برای بازبینی شیوه عملکرد خود گفت: اصلاح‌طلبان از حوزه سیاست به عرصه فرهنگ، ادبیات، شعر، موسیقی، تاریخ و هنر و در کل، داشتن فهم فرهنگی و تمدنی از ایران تغییر مسیر دهند. این تحول، می‌تواند احتمال بازگشت آنان به عرصه سیاست را فراهم کند. البته این امر هم به صورت سریع اتفاق نمی‌افتد، بلکه می‌تواند در دهه آینده زمینه‌ساز بازگشت اصلاح‌طلبان به حوزه سیاسی شود.

به گفته تقی آزاد ارمکی، جامعه ایرانی دچار تحولی اساسی شده و ایرانیان بافاصله گرفتن از مطالبات سیاسی بر مطالبات اجتماعی تمرکز کرده‌اند. او تجمعات علیه کم آبی و اعتراض‌های صنفی اخیر معلمان را نشانه‌ای از این تحول می‌داند و می‌گوید که این تحول از دایره دید فعالان سیاسی، پنهان مانده است. او به خبر آنلاین می‌گوید، اصلاح‌طلبان نتوانستند نقش نمایندگی مردم را به خوبی ایفا کنند و از سوی رقیب هم به حاشیه رانده شدند. آزاد ارمکی هشدار می‌دهد بی‌توجهی جناح‌ها و حاکمیت به این تحول و مطالبات جدید، خطرهای جدی برای کشور دربی خواهد داشت.

این استاد دانشگاه درباره حل مسائل جامعه ایران می گوید: حل این مسایل معطوف به مشارکت مجموعه نیروهای مؤثر و کاردار است. یعنی کسانی که دارای امکان‌ها و اختیارهایی برای حل مسائل هستند که طبقه متوسط یکی از آن‌ها است و نظام سیاسی، دولت، روحانیت و روشنفکران دیگر نیروهای کاردار هستند. حل مسائل ایران در گرو مشارکت همه این‌ها به‌صورت یک عمل جمعی ملی توافقی است و اگر این نیروها با این کیفیت وارد نشوند که به هزار دلیل نمی‌توانند وارد شوند، راه‌حل جدی برای حل مسئله‌ ایجاد نخواهد شد.

 وی در پاسخ به این سؤال که آیا به اصلاح‌طلبان جدید یا نمایندگان خواسته‌ها و نگرش‌های نوین و تغییریافته جامعه، اجازه کنش، حضور و نمایندگی در حوزه سیاسی داده خواهد شد؟ می‌گوید: دیگر این‌طور نیست که کسی به آنان اجازه بدهد یا ندهد، بلکه این حوزه‌های اجتماعی هستند که تعیین می‌کنند بازی چگونه باشد، در غیر این صورت، بازی‌ای شکل نخواهد گرفت. اصولگرایی که نمی‌تواند با خودش بازی کند. اصولگرایی حتی نمی‌تواند شبه اصلاح‌طلبی را خلق کند، زیرا قدرت خلق آن را ندارد.