به گزارش اقتصادنیوز، مرعشی از لزوم استعفای حسن روحانی پس از خروج آمریکا از برجام گفته و از کنار گذاشتن و کم شدن اختیارات اسحاق جهانگیری در دولت دوازدهم انتقاد کرده است. وی با اشاره به این که باید اصلاح طلبان برای روحانی شرط تعیین می کردند گفته است: اگر ملی فکر می‌کردیم و اگر رهبری صلاح می‌دانستند بعد از این اقدام خصمانه‌ای که امریکایی‌ها و بی عرضگی که اروپایی‌ها کردند، باید در ایران دولتی متناسب با آن فضا مستقر می‌کردیم، اینکه بگوییم دولت آقای روحانی آمده است و یک سال هم از دور دومش بیشتر نگذشته است، ولی ترامپ تمام بازی را بهم زده است و اروپایی‌ها هم بی عرضگی کردند پس این یعنی ما باید صبر کنیم تا دوره ایشان تمام شود؟ من به رهبری گفتم و شنیدم که آقای روحانی هم با رهبری مطرح کرده بودند، اما رهبری در آن مقطع صلاح ندانستند.