مفتی جعفری لبنان مردم این کشور را به مخالفت ملی با آمریکا و قبول پیشنهادهای ایران فراخواند. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان (ان ‌ان ای)، شیخ احمد قبلان، مفتی جعفری لبنان در دیدار با هیات‌های مردمی با اشاره به بحران اقتصادی لبنان گفت که هرکس خاموشی و فقر و غرق شدن را به پیشنهادهای ایران و یا چین و یا روسیه ترجیح دهد در حق این مردم مظلوم خیانت کرده است.