احمد مؤمنی‌راد، سخنگوی هیأت منصفه مطبوعات گفت: روز یکشنبه دهم مرداد ماه ۱۴۰۰ در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به یک پرونده جرم سیاسی به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد. به گفته وی این دادگاه بعد از اعتراض متهم و بعد از اینکه دیوان عالی کشور پرونده را به شعبه هم‌عرض عودت داده بود، با حضور هیأت منصفه‌ای غیر از جلسه قبلی تشکیل شد. در نهایت این هیأت منصفه حسام‌الدین آشنا را با دو اتهام نشر اکاذیب و قصد تشویش اذهان عمومی با اکثریت آرا مجرم و البته مستحق تخفیف دانست.