سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به خبر شبکه ایرانی پرس‌تی‌وی، وابسته به صدا و سیما مبنی بر اصرار آمریکا به ادامه تحریم‌های فلج‌کننده، ضمن تکذیب این خبر گفت: باز هم‌ یک رسانه از قول منابع آگاه ناشناس خود ادعا کرده است. وی افزود: نه‌ تنها این ‌مورد و موارد ادعایی شبیه این غلط است بلکه همه یقین بدانند اگر آمریکا اصراری بر این گونه امور داشت قطعا تاکنون گفت‌وگوها در وین متوقف شده بود.