جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین نامه‌ای در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس از رئیس جمهور به دلیل استنکاف از ابلاغ 13 قانون مصوب مجلس شورای اسلامی شکایت کردند .قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، قانون موافقتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران دولت کشور کویت و قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور تعدادی از آن 13 قانونی هستند که نمایندگان می‌گویند رئیس جمهور از ابلاغ آن استنکاف کرده است.