مجتبی یوسفی، سخنگوی فراکسیون نیروهای انقلاب مجلس گفت: در جلسه امروز این فراکسیون زمان خروج از پروتکل الحاقی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. برخی از افراد معتقد بودند که از زمان تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، از پروتکل الحاقی خارج شویم و اجرای مجدد آن را منوط به اجرای تعهدات طرف اروپایی در رفع تحریم‌ها کنیم. عده دیگری از نمایندگان نظرشان این بود که بعد از یک فرصت دو ماهه برای رفع تحریم‌ها، اجرای پروتکل الحاقی متوقف شود. اما به طور کلی هیچ یک از نمایندگان در اصل موضوع اختلاف نظر نداشتند. گفتنی است این طرح امروز در صحن علنی مطرح می‌شود.