وزیر خارجه آمریکا با تکرار برخی مواضع قبلی علیه ایران، گفت که کمپین فشار حداکثری واشنگتن علیه این کشور ادامه خواهد یافت. مایک پمپئو در ادامه ادعاهای بی‌اساس خود گفت که هدف از اعمال این فشارها، وادار کردن ایران به حضور پای میز مذاکره درباره «رفتارهای بد» این کشور است. وی همچنین با اشاره به اقدام ضد ایرانی جدید آمریکا در خصوص تحریم ۱۸ بانک و نهاد مالی، گفت که این اقدام برای منع دسترسی ایران به منابع مالی صورت می‌گیرد.