محمدحسین موسی‌پور، مسئول کمیته تشکیلات جامعه روحانیت مبارز در اولین جلسه دبیران مناطق و اعضای جدید شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: موضوع انتخابات ریاست جمهوری از مدتی قبل در کمیته سیاسی جامعه روحانیت مطرح بود و گزینه‌های مختلفی مورد بحث قرار گرفت و نهایتاً راهبرد پیشنهادی این کمیته مبنی بر حضور فعال مشترک در شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز به تصویب رسید. بر این اساس ما در انتخابات ریاست جمهوری با مشارکت همه گروه‌های جریان ارزشی و انقلابی فعالیت خواهیم داشت.