ابوالفضل ابوترابی، عضو ناظر مجلس در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران درباره آخرین تصمیمات در زمینه انتقال پایتخت سیاسی -  اداری کشور گفت: جانمایی و همه موارد در زمینه انتقال پایتخت مشخص شده است، قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) نیز نامه‌ای را رسماً به رئیس‌جمهور ارسال کرده و بدون اینکه پولی از دولت بخواهد عنوان کرده که ساماندهی تهران را انجام می‌دهد و انتقال پایتخت سیاسی و اداری را نیز به سرانجام می‌رساند. وی با بیان اینکه خروج پادگان‌ها، دانشگاه‌ها، ایران‌خودرو و سایپا از جمله اقداماتی است که باید در ساماندهی تهران انجام شود، افزود: اگر این موارد درست انجام شود، مشکل مسکن در تهران نیز کاهش می‌یابد.