نیجر، رئیس دوره‌ای جدید شورای امنیت سازمان ملل گفت به موضع اعلام شده اندونزی به عنوان رئیس دوره‌ای پیشین شورا مبنی بر اینکه این شورا اقدام دیگری در مورد پیشنهاد ایالات متحده برای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران انجام نمی‌دهد، پایبند است. این کشور که در طول سپتامبر ریاست دوره‌ای شورای امنیت را عهده‌دار است گفته است در مورد استفاده از مکانیزم ماشه علیه ایران، بین ۱۵ عضو شورای امنیت اتفاق نظری وجود ندارد، بنابراین نیازی نیست در رابطه با درخواست آمریکا اقدام بیشتری صورت بگیرد.